واحد کارپردازی  شبکه بهداشت و درمان خرامه
 
این واحد در سطح شبکه های بهداشت و درمان به عنوان یک واحد مستقل خدمات مالی شامل کارپردازی می گردد که با توجه به شرح وظایف تعیین شده و دستورات مقام مافوق عهده دار وظایف خود بر اساس پست مربوطه می باشند .
کارپردازی در راستای انجام وظایف محوله با همکاری امور مالی تامین کننده کالا و خدمات مورد نیاز سیستم می باشد ، که در شبکه از دو بخش عمرانی و عمومی تشکیل شده است .
الف – کارپردازی عمومی :
1-      نیاز سنجی کل سیستم شبکه و بیمارستان بر اساس درخواستهای رسیده شده از واحدهای تابعه
2-    برقراری هماهنگی لازم با ریاست شبکه یا افراد مسوول در خصوص نیازسنجی واحد درخواست کننده
3-   هماهنگی لازم با مسوول اعتبارات سیستم و تأمین اعتبار مورد نیاز
4-     تهیه فاکتور کالا و یا خدمات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح . نمایندگی ، مغازه و یا سازمان مورد تأیید
5-   به تأیید رساندن فاکتور و خدمات و یا جنس مرد نظر قبل از خرید توسط مسوول مربوطه در مرکز استان از کیفیت و قیمت
6-    تهیه جنس مورد نظر ( خرید ) پس از پرداخت وجه و یا خرید به صورت امانی در پاره ای از موارد
7-   تحویل کالا به انبار و تهیه قبض انبار مربوطه
8-   تنظیم سند پرداخت قطعی پس از تهیه فرم ارسالی به دارایی
9-    صورتجلسه های مورد نظر قبوض انبار
10-   پرداخت چک مربوطه در صورت امانی بودن کالا به فروشنده و مهر نمودن سند مربوطه                          
11- تنظیم اسناد کلیه قبوض – تلفن – برق و آب 
    12- کنترل کلیه امور خرید و تعمیرات نقلیه سیستم و ارسال خودروهای مربوطه بهتعمیرگاههای مجاز
ب) کارپردازی عمرانی :
1- نیاز سنجی عمرانی سیستم
2- هماهنگی با دفتر فنی استان در اجرای پروژه ها
3- هماهنگی با امور مالی جهت تامین اعتبار لازم
4- نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی
5- تنظیم اسناد عمرانی و پاسخ گویی به امور مالی در راستای اقدامات انجام شده

 
پرسنل واحد
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک
سمت
1
محمدحسن دهقان
کارشناس
مسئول تدارکات شبکه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-22 9:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ