آيين نامه شرح وظايف كارشناسان فناوري اطلاعات واحدهاي تابعه

 
ماده 1 - كارشناس فناوري اطلاعات :

            داراي مدرك كارشناسي كامپيوتر ( نرم افزاريا سخت افزار ) مي باشد و مسووليت تمامي امور مربوط به فناوري اطلاعات بر عهده

            ايشان مي باشد .


            تبصره 1 - در واحدهايي كه كارشناس ندارند و كاردان كامپيوتر انجام وظيفه مي نمايد ، مسووليت تمامي امور مربوط به

                         فناوري اطلاعات بر عهده ايشان مي باشد. ( به عنوان كارشناس محسوب مي شوند )
 
ماده 2 – رابط فناوري اطلاعات :

            
داراي مداركي غير از كامپيوتر مي باشند و وظيفه اصلي آنها مرتبط با مدرك مربوطه مي باشد و با مديريت فناوري اطلاعات ،
            
             همكاري دارند .
 
             تبصره 2 – كارشناسان و رابطان فناوري اطلاعات ،پس از تاييد مديريت فناوري اطلاعات و صدور ابلاغ از طرف معاونت پشتيباني 

                           دانشگاه، مجوز انجام فعاليت را دارند و در واحدهايي كه رابط در كنار كارشناس حضور دارد ،مسووليت تمامي امور بر

                           عهده كارشناس مي باشد و رابط مجوز مستقيم ندارد .

 

فصل اول : وظايف عمومي كارشناسان فناوري اطلاعات  

ماده 1 - تهيه و به روز نگاه داشتن شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه و تجهيزات مركز تلفن و شناسنامه نرم افزارهاي موجود
          
            تبصره 1 - پس از تهیه شناسنامه ها بصورت كاغذي لازم است در نرم افزار ICTM وارد گردد و در صورت نیاز ،سایت به روز گردد .

ماده 2 - ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده (سخت افزار ،نرم افزار ،شبكه ومخابرات) در قالب فرم هاي تدوين شده و دستورالعمل ها

ماده 3 - انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده از طرف مديريت

ماده 4 - حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مديريت

ماده 5 - اعلام نيازهاي آموزشي به مديريت و ارتقا سطح علمي و عملي با گرفتن آموزشهاي لازم و...

ماده 6 - بازديد از سايتهاي خبري   ICT جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فني و اطلاع از تكنولوژيهاي جديد جهاني

ماده 7 - بازديد مستمر از وب سايت مديريت فناوري اطلاعات و واحدهاي زير مجموعه
 

فصل دوم : وظايف در حوزه سخت افزار
 

ماده 1 -    نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :

      ماده 1-1 - دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي ( فرم شماره يك )

      ماده 2-1 - بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز


      ماده 3-1- تهيه ليست تجهيزات مناسب با نيازطبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات (فرم شماره 5)

 
      ماده 4-1- تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات و بررسي قيمت و اعلام نظر احتمالي در زمينه قيمت ها

                   تبصره : تاييد قيمت بر عهده كارپرداز مي باشد.
 
ماده 2 -      كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير :
 
       ماده 1-2 -  بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده
 
       ماده 2-2 - الصاق برچسب ليست قطعات داخلي رايانه ها همراه با مشخصات فني و تاريخ شروع و خاتمه گارانتي قطعات بصورت
                      مشخص بر 
روي رايانه هاي خريداري شده

 
      ماده 3-2 - تكميل فرم مخصوص چك ليست سيستم (فرم شماره 6) همراه با توضيحات مربوطه

       ماده 4-2 - الصاق برچسب كنترل فني در پشت كيس
 
ماده 3 -      فرآيند تعميرات :
 
       ماده 1-3- نصب سيستم عامل هاونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود در واحد 

       ماده 2-3 - تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده


       ماده 3-3 - نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند(مانند:چاپگر)به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات

            
                     تبصره - نظارت بر فعاليت شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد از طريق چك ليست هاي نظارتيفصل سوم : وظايف در حوزه شبكه   

ماده 1 - نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active و Passive  بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات

ماده 2 - تهيه مستندات جامع شبكه بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات   

ماده 3 - آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active
 
ماده 4 - آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت
 
ماده 5 - آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي
 
ماده 6 - حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود
 
ماده 7 - مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير ، تحول و نيازها
 
ماده 8 - عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌اي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه ( IP وكارت شبكه و ... )
 
ماده 9 - آشنايي با سيستم عامل لينوكس و مفاهيم اوليه شبكه  Network + ( اختصاصي كارشناسان )
 
ماده 10 - مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمراني و تلاش جهت حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه 


فصل چهارم : وظايف در حوزه نرم افزار  

ماده 1 - پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم

ماده 2 - مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايند ها
 
ماده 3 - هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها
 
ماده 4 - همكاري در تهيه RFP (تهيه ، تنظيم و مستند سازي نيازمند ها انتظارات واحد از نرم افزار مورد تقاضا)
 
ماده 5 - آشنايي فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه ( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس ... )
 
ماده 6 - آگاهي از كليات (حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيكيري مناسب تر مسائل مربوطه
 
ماده 7 - نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها
 
ماده 8 - تاييد اتمام كار پروژه ها و يا فاكتور هاي نرم افزاري         
 
ماده 9 - مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري


فصل پنجم : وظايف در حوزه وب سايت  

ماده 1 - آشنايي با نرم افزار ICARUS و آدرس هاي وب سايت واحد

ماده 2 - بررسي وب سايت هاي واحدهاي مختلف و اعلام نظرات به مديريت فناوري اطلاعات
 
ماده 3 - آشنايي با استاندارد هاي تهيه وب سايت ( از طريق بازديد از سايتهاي متفاوت )
 
ماده 4 - به روز نگه داشتن مطالب وب سايت ( اخبار و اطلاعيه و ... )
 
ماده 5 - نظارت كارشناس IT برروي كار رابط وب سايت ( در صورت متفاوت بودن رابطان )
 
ماده 6 - نظارت مستقيم بر روي وب سايت واحد خود ،انتقال مشكلات وپيگيري آنها


فصل ششم : وظايف در حوزه  HIS  

ماده 1 - نظارت بر آموزش هاي ارائه شده از طرف شركت پيمانكار وگزارش اشكالهاي احتمالي به كارشناس مسوول آموزش نرم افزار

ماده 2 - همكاري با مديريت بيمارستان جهت بهتر شدن شرايط كاربري نرم افزار
 
ماده 3 - نظارت بر فعاليت هاي شركت پيمانكار در زمان سرويس هاي دوره اي و تحويل گرفتن قطعات داغي

ماده 4 - نظارت بر تهيه گزارش هاي HIS توسط سوپروايزرها هر 15 روز و ارسال آنها بصورت فصلي


فصل هفتم : وظايف در حوزه  اتوماسيون اداري  

ماده 1 - آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري

ماده 2 - آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل در آن واحد

ماده 3 - اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....)  در آن مركز


فصل نهشتم : وظايف در حوزه  مخابرات  

ماده1 - آشنايي با نرم افزار مركز تلفن و نحوه ارتباط سيستم رايانه با مركز تلفن ( مراكز تلفن داراي رايانه )

ماده 2 - تهية نرم افزار مركز تلفن بصورت Backup ( از طريق مخابرات دانشگاه ) جهت استفاده در مواقع ضروري ( مراكز تلفن داراي رايانه )
 
ماده 3 - تهيه كيس رزرو براي مركز تلفن و جايگزيني در مواقع ضروري( مراكز تلفن داراي رايانه )
 
ماده 4 - آشنايي با عملكرد كليد هاي كنسول مركز تلفن ( مراكز فاقد رايانه )
 
ماده 5 - آموزش دستگاه مبدل (IP Voip) جهت آشنايي با قابليتهاي دستگاه و تسلط كافي بر نحوة عملكرد صحيح دستگاه و عيب يابي آن
 
ماده 6 - نظارت روزانه بر عملكرد صحيح دستگاه Voip و رفع عيوب احتمالي
 
ماده 7 - نظارت بر صحت عملكرد ups و باطريهاي مركز تلفن


فصل نهم : وظايف در حوزه  اينترنت
 

ماده 1 - آشنايي با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امكانات اينترنت ( FTP,FTP2 ، حجم down Load )و نرم افزارهاي جانبي

ماده 2 - شناسايي error  هاي سيستم جهت اتصال به اينترنت
 
ماده 3 - راهنمايي كاربران واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتاييد نياز فرم درخواست و يا شخصي و يااشتراك خطوط ADSL  
           
            تبصره – موارد فوق در سايت اينترنت توضيح داده شده است .
 
 
ماده 4 - شناخت وآشنايي با ميزان پهناي باند در دانشگاه و ارائه مشكلات اين حوزه به كاربران واحد خود


 
 نام و نام خانوادگی : محمد رضا رعنایی پور

 سمت : مسئول واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرامه

 تلفن مستقیم : 32728440-3

 تلفن داخلی : 1123-1122

 پست الکترونیک : ranaei@sums.ac.ir
ارسال پیام     
 
فرایند واحد    فرایند واحد1
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-19 11:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ