شرح وظيفه واحد دبیرخانه
 
 
· ثبت خلاصه مشخصات وجريان نامه هاي وارده وصادره وموضوع وشماره آنها در دفاتر مربوط.
· تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجا به واحد اقدام  كننده وپيگيري آنها .
· تنظيم دفتر آمار كاركنان .
· تهيه گزارشات مورو لزوم جهت مقام مافو ق.
معرفي كاركنان: 
رديف
نام ونام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
پست الكترونيكي
1
 
امراله زارع
فوق ديپلم
مسئول دبيرخانه
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-29 11:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ