رابط آموزشی مرکز بهداشت ودرمان خرامه:

 سرکار خانم فرنوش ایزدی 

شرح وظایف:

1-   ثبت دوره های اموزشی

2-  نظارت براجرای دوره

3- حضور وغیاب شرکت کنندگان

4- ارزیابی دوره

5-  ثبت کارکنان در دوره های آموزشی معاونت بهداشتی

6- اطلاع رسانی در رابطه با بخشنامه های واحد


عنوان  لینک مشاهده لینک
 کارنامه آموزشی پرسنل مشاهده
سامانه کارمندمشاهده
 بخشنامه های آموزش مشاهده
 تقویم آموزشی مشاهده

سیستم آزمون

مشاهده

 

 

 

ارتباط باواحد :

شماره مر کز بهداشت 07132727564 داخلی 148

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-17 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ