مرکز تلفتن شبکه بهداشت : 32727562-4
اورژانس : 115
سامانه شکایات معاونت بهداشتی : 1490
سامانه شکایات طرح تحول سلامت : 1590


آدرس : خرامه میدان امام (ره)


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-12 14:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ