سلامت خانواده ضامن سلامت جامعه


واحد سلامت خانواده وجمعیت همزمان با افتتاح شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خرامه از سال  1388 بر اساس خط مشی های اجرایی در زمینه سلامت خانواده ودر قالب سیاست های وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی به گروههای هدف ارائه خدمات می نماید :
واحد سلامت خانواده وجمعیت شهرستان خرامه در 5 مر کز روستایی و22خانه بهداشت و2پایگاه بهداشتی ارائه خدمات می نماید:
1-      سلامت مادران
2-     تنظیم خانواده
3-   سلامت کودکان
4-   سلامت سالمندان
5-   سلامت میانسالان
6-    مشاوره سلامت خانواده (بهداشت باروری ،مشاوره قبل ،حین وبعد از ازدواج و مشاوره شیردهی و....


سلامت مادران "سلامت مادر=سلامت مادر ونوزاد"
این برنامه در راستای ارتقای کمی وکیفی مراقبت های مادران از طریق رویکردی مناسب به منظور شناسایی زود هنگام مادران در معرض خطر واقدام به موقع ،فعالیت می کند .هدف کلی این برنامه ارتقا سلامت مادر وجنین ،کاهش مرگ ومیر مادر به دلیل عوارض بارداری وزایمان ،زایمان ایمن ومره زایی و مرگ نوزادی با ارائه خدمات آموزشی ،بهداشتی ودرمانی می باشد .گروه هدف این برنامه گروه سنی فعال باروری ومادران باردارومادران زایمان کرده تا سه ماه پس از زایمان است .
تنظیم خانواده"تنظیم خانواده ضامن سلامت اعضای خانواده است"
فعالیت های مرتبط با این برنامه در راستای کاهش حاملگی نا خواسته وبه تبع آن سقط های غیر ایمن در جامعه وجلوگیری وکنترل بر حاملگی های پر خطر به ویژه حاملگی هایی که در سنین پایین وبالا و با فواصل نا مناسب به وقوع می پیوندد می باشد . هدف این برنامه تامین خانواده وایجاد توازن بین نرخ رشد جمعیت ابزار وعوامل توسعه اجتماعی وفرهنگی کشور است وگروه هدف شامل زنان ومردان متاهل بالای 10سال می باشد .
سلامت کودکان" منحنی رشد مطلوب برابراست با سلامت کودک"
مراقبت های این برنامه به دنبال راهی برای جداکردن کودک سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است که هنوز نشانه های بیماری در آنها مستقر نشده است .در حقیقت طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان از بدو تولد تا 8سالگی اساس این برنامه می باشد .هدف کلی این برنامه ارتقا سلامت و کاهش مرگ ومیر ومعلولیت کودکان با ارائه خدمات آموزشی بهداشتی ودرمانی وگروه هدف شامل گروه سنی 0تا 8سال می باشد .
مشاوره سلامت خانواده(مشاوره قبل ،حین وبعد از ازدواج ومشاوره شیر مادر...)"بهترین زمان مشاوره قبل از ازدواج است"
مشاوره به عنوان یک راهکار اساسی جهت افزایش آگاهی وتوان افراد در راستای کشف مشکل وتصمیم گیری صحیح برای رفع آن وبهبود شرایط موجود می باشد .مشاوره خانواده در خصوص بهداشت باروری با تکیه بر مشاوره قبل ،حین وبعد از ازدواج ومشاوره شیر مادر و بیماریهای زنان وبارداریهای پر خطر ارائه خدمت می نماید
سلامت سالمندان "سالمندی فصل دیگری از زندگی همراه با تجربه بسیار"
فعالیت های این برنامه در راستای ایجاد حساسیت وبالا بردن آگاهی افراد بالای 60سال باتاکید بر آموزش شیوه زندگی سالم و ارتقا مراقبت ادغام یافته سالمندی (بیماریهاوعوارض دوران سالمندی می باشد.هدف کلی این برنامه ارتقا سلامت سالمندان با ارائه خدمات آموزشی بهداشتی درمانی وگروه هدف شامل همه گروههای سنی بالای 60سال می باشد
سلامت میانسالان"کلید های طلایی سلامت یائسگی برای آینده ا ی شیرین تر از گذشته "
برنامه میانسالان(سبا وسما ) در راستای حساس سازی وارتقا سطح آگاهی زنان ومردان در زمینه سرطان های شایع در سنین 20-65 سال وروشهای غربالگری ویائسگی در زنان ارائه خدمات می نماید .هدف کلی این برنامه پیشگیری وتشخیص زود هنگام سرطان های شایع در زنان (سرطان سینه ودهانه رحم ) ودرمردان وهمچنین کاهش عوارض وبیماریهای دوران یائسگی در سنین 45-60سال می باشد
 
پرسنل واحد بهداشت محیط :
.
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
رویا زارع
کارشناس بهداشت
مسئول واحد
2
فاطمه کشاورز
ماما
-فرایند واحد1      فرایند واحد2
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-27 15:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ