تعریف بهداشت حرفه ای :

 

بهداشت‌ حرفه‌ اي‌ علمي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ شناسايي‌، ارزشيابي‌ و كنترل‌ شرايط و عوامل‌ زيان‌ آور در محيط كار و ارائه‌ مراقبتهاي‌ پزشكي‌، به حفظ ، نگهدارى و ارتقاء سطح سلامت شاغلين و بهسازى محيط هاى کار و کاهش مخاطرات شغلى کمک مي کند.

 

 

هدف بهداشت حرفه ای :

 

 

 

 هدف‌ ازخدمات‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ حفظ و ارتقاء سطح سلامتي شاغلين و پيشگيري‌ از بيماريهاي‌ ناشي‌ از كار، پيشگيري‌ از معلوليتها، استفاده‌ بهينه‌ از توان‌ نيروي ‌كار و تامين‌ رفاه‌ شاغلين‌ است‌ اين‌ مهم‌ ميسر نمي‌شود مگر آنكه‌ بتوانيم‌ با استفاده‌ از قوانين، آئين‌ نامه‌ها و طرحهاي‌ دردست‌ اجرا وجود نيروي‌ كارسالم‌، بارور و با انگيزه‌ را تضمين‌ نمائيم‌.

 

 

از جمله خدمات قابل ارائه در واحد بهداشت حرفه ای

 

 

·         اجرای برنامه ها و دستورالعمل های واصله از معاونت بهداشتی دانشگاه

·         بازدید و بازرسی از کارگاه های خانگی و غیر خانگی و کارخانجات تحت پوشش در بخش های ( صنعت ، خدمات ،کشاورزی و معدن )

·         اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی)

·         شناسایی ، ارزشیابی و تعیین میزان روشنایی محیط های کاری، ادارات ، مدارس

·         جمع بندی آمار و تهیه شاخص های بهداشت حرفه ای و طب کار و ارسال نتایج به سطح بالاتر.

·         بازدید از بیمارستان طبق استانداردها و دستورالعمل های بهداشت حرفه ای

·         پیگیری اجرای ماده 93 قانون کار (تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و جذب مسئول بهداشت حرفه ای در کارگاهها و موسسات مشمول قانون کار)

·         نظارت بر اعمال مقررات قانونی و استانداردهای بهداشت حرفه ای و طب کار و آیین نامه های مربوطه در سطح  کارگاهها و محیط های کارگری

·         ارزیابی محیط های کاری از بابت تسهیلات بهداشتی و نیز دفع زباله و فاضلاب طبق اصول صحیح و استانداردها

·         معرفی متخلفین و محیط های کاری نامناسب به دادگاه و اجرای حکم تعطیل واحدهای صنفی غیر بهداشتی

·         طراحی و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و باز آموزی برای بهداشتیاران  کار و  کاردانان و بهورزان و پزشکان  شاغل در  سیستم شبکه

·         هماهنگی وتهیه  برنامه های آموزشی و کمک آموزشی ( پمفلت ، جزوه ، فیلم ) بهداشت حرفه ای

·         صدور تأييديه بهداشتي با توجه به استعلام ارگانها و سازمانهاي ذيربط در مراحل دريافت مجوز

·          همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مركز بهداشت با توجه به دستورالعملهاي ستادي.

 

 

شماره تماس واحد

سمت

نام و نام خانوادگی

32722011

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

فهیمه ایزدی

                             
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-2 8:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ