تاريخچه آزمايشگاه :
ازمايشگاه بيمارستان  جواد الائمه در تاريخ12/2/88  توسط جناب اقاي دکتر لنکرانی افتتاح گرديد.
تعداد پرسنل حال حاضر ازمايشگاه عبارتند از 7 نفر نيرون فني شامل 2 نفر نيروي مرد و 5 نفر نيروي زن و يك نيروي پذيرش ميباشد .
بخشهاي مختلف آزمايشگاهعبارتند از:
 1 . بخش پذيرش ازمايشگاه كه مجهز به سيستم ويندوز HIS مي باشد و پذيرش بيماران انجام ميشود .
2. بخش نمونه گيري
3. بخش هماتولوژي
4. بخش بيوشيمي
5. بخش هورمون شناسي
6. بخش ميكروب شناسي
7. بخش شستشو و استريليزاسيون
تجهيزات حال حاضر آزمايشگاه:
ازمايشگاه در زمان افتتاح از تجهيزات و امكانات مناسبي برخوردار نبوده است كه به مرور زمان و با تلاشهاي فراوان رياست حال حاضر بيمارستان و مديريت محترم اكنون ازمايشگاه از لحاظ امكانات تقريبا در سطح مطلوبي قرار دارد ولي تا سطح كاملا مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.
تجهيزات عبارتند از :اتوانالايزر بيوشيمي . دستگاه الكتروليت ISE . دستگاه الايزا ريدر . واشر اتوماتيك. شيكر انكوباتور. كواگلومتر. فتومتر.سل  كانتر سيسمكس هماتولوژي.انكوباتور ميكروب شناسي. يخچال بانك خون. فريزر 20- درجه. چند دستگاه سانتريفيوژ و تجهيزات كوچكتر مانند انواع سمپلر ها و غيره. 
تستهاي قابل انجام در آزمايشگاه:
درزمان راه اندازي آزمايشگاه و تا چندي قبل ، تعداد تست هاي محدودي در آزمايشگاه انجام ميشد كه درحال حاضر با توجه به پيگيري هاي رياست و مديريت محترم بيمارستان و زحمات پرسنل زحمتكش آزمايشگاه تعداد تستهاي قابل انجام در  آزمايشگاه به حد مطلوبي رسيده است و نياز مراجعه بيماران به آزمايشگاه هاي خصوصي با توجه به تعرفه هاي سنگين انها مرتفع شده است.
خلاصه اي از تستهاي جديد ازمايشگاه عبارتند از :
Ø     آزمايشات انعقادي از قبيل  PT، PTT 
Ø     آزمايشات هماتولوژي از قبيل G6PD Retic HbF  cell count  مايعات بدن
Ø     ازمايشات بيوشيمي از قبيل CK MB Troponin I CPK LDH   اندازه گيري فاكتورهاي مايعات بدن و ادرار 24   ساعته
Ø     ازمايشات هورمون شناسي از قبيل تيروييد، PSA ، فريتين، هورمون هاي جنسي ، HL  ،انواع هپاتيت .
Ø     ازمايشات ميكروب شناسي از قبيل كشت خون، كشت مدفوع ،كشت مايعات بدن ،كشت زخم و انتي بيوگرام آنها.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-8 13:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ