واحد بهداشت روان شهرستان خرامه

پشتيبان سلامت روحي و رواني جامعه

اين واحداز سال 1388شروع به كار نموده تا سال 1387 به عنوان زير مجموعه اي از واحد غيرواگير بوده و بعد از آن به عنوان يك واحد مستقل و مستقيماً زير نظر رياست شبكه بهداشت فعاليت مي نمايد .
تعريف بهداشت روان سا زمان بهداشت جهاني بهداشت رواني را اين گونه تعريف ميكند: بهداشت رواني دردرون مفهوم كلي بهداشت قراردارد وبهداشت يعني توانايي كامل براي ايفاي نقشهاي رواني وجسمي  پس بهداشت رواني يعني : توانايي سازگاري با ديدگاههاي خود ، ديگران ورويارويي با مشكلات روزمره زندگي


تعاريف :

اختلالات شديد رواني:
اختلالات شديد رواني حالت غير طبيعي در رفتار ، گفتار و ظاهر بيمار است كه بيمار با واقعيت قطع رابطه مي كندواين به دليل اختلال در كاركرد مغزي است اكثر اين بيماران نمي دانند كه بيمارند بنابراين به پزشك مراجعه نمي كنند و توصيه هاي درماني را هم نمي پذيرند .پس موجب اختلال دركيفيت زندگي افراد مبتلا وخانوده آنها مي شود.

 
اختلالات خفيف رواني :
اختلالات خفيف رواني اختلالاتي كه به زبان مردم عادي ناراحتي عصبي يا ناراحتي اعصاب گفته مي شود اين بيماران نشانه هايي مانند اضطراب و بيقراري ، بي اشتهايي ، افسردگي ، وسواس و عصبانيت ، پرخاشگري و دردهاي پراكنده بدني بدون وجود بيماري جسمي دارند اين نشانه ها ماهها و سالها ادامه داشته گاه با كاهش يا افزايش مشكلات روزمره و فشارهاي خانوادگي و اجتماعي كاهش يا افزايش يابند .

 
عقب ماندگي ذهني :
حالتي است كه درآن كاركرد عمومي هوش فرد به ميزان چشم گيري زير حد متوسط است وبا تخريب همزمان رفتار انطباقي همراه است ودرحين دو ره رشدوپيش از 18 سالگي برو مي كند وشامل نقايصي درتوانايهاي شناختي ورفتارهاي لازم براي عملكردهاي شخصي واجتماعي( كاركرد انطباقي است) حوزه هاي كاركرد انطباقي عبارتنداز: برقراي ارتباط، مراقبت  ازخود ، زندگي خانوادگي ، مهارتهاي اجتماعي فردي  

 
تعريف صرع :
صرع يك حالت تكراري حمله تشنج است كه مردم به آن حمله يا غش مي گويند . صرع به دليل اختلال در كار سلولهاي مغزي بروز مي كند و اگر حملات تشنجي درمان نشوند ممكن است با هر حمله سلولهاي بيشتري در مغز از بين برود و صرع تا پايان عمر ادامه داشته باشد .
 
انواع مختلفي از صرع وجود دارد كه براي مثال در هنگام صرع بزرگ بيمار صرعي به زمين مي افتد، بيهوش مي شود ، حركات تشنجي تكراري و غير ارادي در دستها و پاها پيدا مي كند . گاه بي اختياري ادرار پيدا مي كند و كف در دهانش جمع شده و صورتش كبود مي شود . اين حمله حدود 5 دقيقه طول مي كشد ، به دنبال آن بيمار به تدريج به هوش مي آيد، حالت خواب آلودگي ، گيجي و كوفتگي پيدا مي كند و گاه زبان و بدنش خراشيده و زخمي مي شود .

 
تعريف اعتياد:
 به مصرف مكرر هرماده ، طي حداقل يكسال كه به با تغييرات رواني همرا ه باشد مشروط بر آن كه نشانه هاي تحمل ، عوارض ترك يا اختلال درعملكرد ايجاد كند، اعتياد گويند.

 
وظايف و مسئوليت هاي واحد :

1- تدوين طرح جامع عملياتي برنامه ادغام بهداشت روان ، مهارت هاي زندگي ، ارتفاء بهبود روابط والدين ، پيشگيري ازخودكشي ، مداخلات رواني اجتماعي دربلايا وكنترل استرس به منظور فعال نمودن سيستم ارجاع فوري وغيرفوري
2- جلب مشاركت بين بخشي به منظور فعال نمودن سيستم ارجاع فوري وغيرفوري
3- برگزاري كارگاه هاي اموزشي مهرت هاي زندگي ، ارتفاء بهبود روابط والدين ، پيشگيري ازسوء مصرف مواد ، پيشگيري ازخودكشي ، مداخلات رواني اجتماعي دربلايا وكنترل استرس براي پرسنل بهداشتي ارگان ها وعموم مردم
4- تدوين واجراء برنامه آموزشياس برنامه عملياتي پرسنل بهداشتي ازجمله بهورزان – كاردانها- پزشكان وساير نيروهاي بهداشتي رابطين سلامت ، رابطين متخصص ، عموم مردم ودانش آموزان
5- فعال نمودن كميته بهداشت روان شهرستان
6- برگراري كارگاه هاي آموزشي براي مشاورين اموزش پرورش  
7- برگزاري كارگاه هاي اموزشي براي دانش اموزان ووالدين آنها      
8- تهيه آمار و گزارش هاي لازم
9- همراهي با تيم نظارت جهت بازديد ازمراكزبهداشتي درماني به منظور بررسي فعاليتها
10- گزارش ساليانه يشرفت وعملكرد برنامه شهرستان
11- برگزاري همايش ها وسيمنارها به منا سبت هاي مختلف
12- همكاري با سازمان اموزش وپرورش وارگان هاي مختلف
13- بررسي اختلا لات رفتاري دردانش آموزان ابتدايي

طرح هاي دردست اجرا :

واحد بهداشت روان شهرستان خرامه  اكنون طرح هاي زير را در دست اجرا دارد:
 
1- شناسايي و مراقبت بيماران رواني ، بيماران صرعي ، بيماري عقب ماندگي ذهني و ساير موارد بيماريهاي رواني
2- انجام مشاوره هاي تخصصي و مشاوره قبل از ازدواج
3- برنامه مداخلات رواني اجتماعي در بلاياي طبيعي
4- برنامه پيشگيري از اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر
5- برنامه آموزشهاي مهارتهاي فرزند پروي
6- برنامه آموزش بهبود روابط خانوداگي در پيشگيري از كودك آزاري
7- برنامه گزارش موارد خودكشي و اقدام به خود كشي
 


پرسنل واحد:

رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت
1
كبري مظري
كارشناسي ارشد مشاوره
مسوول واحد
 فرایند1                         فرایند2                فرایند3
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-27 15:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ