معرفي واحد بهداشت دهان و دندان  
 

  واحد بهداشت دهان و دندان يكي از واحدهاي ستادي مركز بهداشت مي باشد كه درجهت ارتقاي سلامت دهان و دندان جمعيت تحت پوشش شهرستان فعاليت مي كند . به علت محدودیت در تحت پوشش قرار دادن كليه گروههاي سني وجود ، گروههايي از افراد جامعه كه آسيب پذير ترهستند و نيزامكان دسترسي به آنها طبق برنامه هاي موجود بيشتر مي باشد به عنوان گروههاي هدف تعيين شده اند كه عبارتند از  :

 • كودكان زير 6سال
 • كودكان 6 تا 12 سال
 • مادران باردار
 • مادران شيرده تا يكسال پس از زايمان

 

نيروهاي انساني واحد سلامت  دهان و دندان در شبكه بهداشت:

 

الف ) کارکنان سطح يك خدمات بهداشت دهان و دندان:

 

بهورزان - رابطين بهداشتي– كاردان هاي بهداشت خانواده

 

ب ) کارکنان سطح دو خدمات بهداشت دهان و دندان :


دندانپزشك - بهداشتكار دهان و دندان

اهداف واحد:

 • افزايش آگاهي مردم در زمينه بهداشت دهان و دندان
 • بهبود كمي وضعيت ارئه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان
 • بهبود كيفي وضعيت ارئه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان
 • بهبود وضع بهداشت دهان و دندان و کاهش پوسیدگی در کودکان 6 تا 12 سال 

استراتژي:

 

1- آموزش:

 • آموزش مادران باردار توسط بهورزان در روستا و كاردانهاي بهداشت خانواده و رابطين بهداشتي در شهرها
 • آموزش مادران شيرده : مراجعه اولي در 9 ماهگي و مراجعه بعدي در 15 ماهگي
 • آموزش كودكان از بدو تولد تا 6 سالگي
 • آموزش كودكان 6 تا 12 ساله

2-فزايش كمي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان :

 • تامين تجهيزات و مواد مصرفی مورد نياز
 • تامين نيروي انساني مناسب مورد نياز

3- افزايش كيفي خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان

 • افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به وسیله ی تامین نیروهای کارآمد و آموزش دیده
 • ارتقاي كيفيت خدمات درماني به تمامی افراد با تامین دستگاه ها و مواد و تجهیزات مناسب و به روز
 • تامین تعداد مراکز دندانپزشکی مناسب با دسترسی آسان برای کلیه افراد جمعیت تحت پوشش
 • تامین نیروی دندانپزشک کافی جهت پوشش دادن خدمات درمانی برای کلیه افراد


 

وظایف همکاران در واحد بهداشت دهان و دندان

 • اجراي طرح كشوري بهداشت دهان دندان
 • شناسايي منطقه تحت پوشش (خانه هاي بهداشت و مدارس ) و اطلاع از جمعيت تحت پوشش (گروههاي هدف )
 • آموزش چهره به چهره به كليه مراجعين با اولويت به گروههاي هدف
 • آموزش مديران ، معلمين و مربيان بهداشت مدارس در منطقه تحت پوشش
 • كنترل عفونت و رعايت استريليزاسيون وسايل
 • قبول ارجاع از خانه هاي بهداشت
 • دريافت مواد دندانپزشكي و نگهداري صحيح آن
 • نگهداري از تجهيزات و پيگيري خرابي تجهيزات
 • تنظيم اطلاعات آماري و ارسال به موقع
 • ارائه خدمات بهداشتي و درماني لازم به كليه مراجعه كنندگان با الويت به گروههاي هدف آن

 

همکاران فعال در واحد سلامت دهان و دندان شهرستان:

v      دکتر بهناز پالیزیان-کارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان شهرستان

v      دکتر پرنیان عابدی-دندانپزشک

v      دکتر بتینا مجدی-دندانپزشک

v      زهرا دادفر- بهداشتکار دهان و دندان

v      جعفر احمدی جابری-بهداشتکار دهان و دندان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-19 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ