باسمه تعالی

 

1-حفظ مدارک دولتی از جمله وظایف قطعی کارکنان دولت است وهر گونه اهمال که منجر به سه حادثه  ربودن ، تخریب یا معدوم شدن گردد جنبه جزایی داشته واهمال کننده به مجازات قانونی محکوم می گردد.

2-اشخاصی که در معاملات یا مناقصه های دولتی ویا شرکتها و موسسات وابسته به دولت با یکدیگر تبانی کنند ودر نتیجه این تبانی ضرری متوجه دولت ویا شرکتها و موسسات مذکور گردد به حبس تادیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی محکوم می شوند.

3-هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و ما مورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدم به اخذ وجه نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

4-هریک از کارکنان دولت ویا سازمانها و یا نهادهاو... که اموال متعلق به دولت را به نفع خود یا دیگران برداشت وتصاحب نماید مختلس محسوب می شود و به حبس ، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم می گردد.

5-کارمندان دولت و شهرداریها ویا موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاتی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند.

6-آیا می دانید  هر گونه سوء استفاده از مقام دولتی وموقعیت اداری جرم می باشد وبا متخلف به شدت برخورد می گردد.

7- آیا میدانید افشای اسرار بیمار ونوع بیماری او ممنوع است مگر در موارد مصرح قانون وبا متخلفین برابر قانون برخورد می گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-1-16 14:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ