آیا میدانید:
     افشای اسرار بیمار ونوع بیماری او ممنوع می باشد مگر در موارد مصرح قانون وبا متخلفین بابر قانون برخورد می گردد.

آیا میدانید:
     دریافت هر گونه وجه نقد ار مراجعه کنندگان به صورت دستی تحت هرعنوان ممنوع می باشد و فرد متخلف به حبس یا جزای نقدی محکوم میگردد.

آیا میدانید:

     هر گاه کارکنان دولت در انجام وظیفه خود عمدا یا در اثر بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند.
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-6 11:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ